Forum
[Έθνος] Ένα χρόνο μετά η τηλεματική στα ΚΤΕΛ αγνοείται - Printable Version

+- Forum (https://mesametaforas.gr/forum)
+-- Forum: Ειδήσεις - Αθήνα & Θεσσαλονίκη (https://mesametaforas.gr/forum/forumdisplay.php?fid=57)
+--- Forum: Αθήνα (https://mesametaforas.gr/forum/forumdisplay.php?fid=87)
+--- Thread: [Έθνος] Ένα χρόνο μετά η τηλεματική στα ΚΤΕΛ αγνοείται (/showthread.php?tid=12264)[Έθνος] Ένα χρόνο μετά η τηλεματική στα ΚΤΕΛ αγνοείται - AlexNik - 06-11-2021

Χωρίς σύστημα τηλεματικής παραμένουν τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο στην Αθήνα ένα χρόνο μετά την παραχώρηση 60 γραμμών του ΟΑΣΑ σε αυτά, παρά το γεγονός ότι η υποχρέωση αυτή αναφερόταν ρητά στη σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο μερών. Αλλωστε η τηλεματική δεν αποτελεί μόνο βασική προυπόθεση για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού αναφορικά με τα δρομολόγια, αλλά και το κύριο αντικειμενικό κριτήριο εκτέλεσης των δρομολογίων βάσει των οποίων προκύπτει και η χιλιομετρική αποζημίωση των ΚΤΕΛ.

Και ενώ τα ΚΤΕΛ δεν έχουν συμμορφωθεί ακόμα με την εν λόγω υποχρέωση, το Δημόσιο με τροπολογία που κατατέθηκε το Σαββατοκύριακο στο νομοσχέδιο για τα διπλώματα οδήγησης, σπεύδει να θεσμοθετήσει την κατά παρέκκλιση αποζημίωσή τους και για τον Οκτώβριο του 2020, μήνα κατά τον οποίο είχαν εκκινήσει ορισμένα εκ των δρομολογίων των ΚΤΕΛ σε αστικές λεωφορειακές γραμμές της Αττικής χωρίς να έχει αναρτηθεί η σύμβαση μεταξύ ΚΤΕΛ και ΟΑΣΑ, κάτι το οποίο έγινε περίπου ένα μήνα μετά την υπογραφή της και ενώ εργαζόμενοι και αντιπολίτευση τη ζητούσαν μετ΄επιτάσεως.

Ουσιαστικά με το πρώτο άρθρο της τροπολογίας δίνεται η δυνατότητα αποζημίωσης των ΚΤΕΛ με το ποσό του 1,41 ευρώ ανά χιλιόμετρο από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή στις 7 Οκτωβρίου 2020 αντί για τις 5 Νοεμβρίου 2020 που είναι και η ημερομηνία της ανάρτησης της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Οπως αιτιολογείται στις συνοδευτικές εκθέσεις της τροπολογίας, στο διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, λόγω της έλλειψης στόλου λεωφορείων, της αυξημένης ανάγκης παροχής συγκοινωνιακού έργου και λαμβανομένων υπόψη των δυσχερών συνθηκών που προκάλεσε πανδημία αλλά και των μέτρων κατά της πανδημίας που ελήφθησαν και έπρεπε να τηρηθούν, ιδίως όσον αφορά την πληρότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς, η ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε. εκτέλεσε δρομολόγια. Ως εκ τούτου η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, προκειμένου να καταστεί δυνατή αποζημίωση των ΚΤΕΛ για το εκτελεσθέν συγκοινωνιακό έργο.

Η τηλεματική ακόμα εγκαθίσταται
«Ενα χρόνο μετά δεν έχει εγκατασταθεί το σύστημα της τηλεματικής σε κανένα από τα οχήματα των ΚΤΕΛ» λέει στο «ethnos.gr» το μέλος του Δ.Σ του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, Δημήτρης Πατακός προσθέτοντας ότι κατ΄επανάληψη έχει ζητηθεί από την πλευρά τους ακριβής ενημέρωση για τα στοιχεία των εκτελεσθέντων δρομολογίων, τη διαδικασία καθαρισμού και απολυμάνσεων.

Να σημειωθεί ότι στη σύμβαση μεταξύ ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ αναφέρεται ρητά ότι η ΚΤΕΛ Αττικής «υποχρεούται να εγκαταστήσει με δαπάνες της, κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, σε όλα τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση του οριζόμενου συγκοινωνιακού έργου, κατάλληλο σύστημα τηλεματικής, συμβατό με τα αντίστοιχα συστήματα τηλεματικής του ΟΑΣΑ και της Ο.ΣΥ. Α.Ε., προκειμένου να πιστοποιείται η εκτέλεση του προγραμματισμένου έργου (γραμμές – αριθμός δρομολογίων – πρόγραμμα δρομολογίων) και να επιμελείται με μέριμνα και δαπάνες της την συντήρηση και την αξιόπιστη λειτουργία αυτού».

Αν και βάσει των οριζομένων, η πλήρης λειτουργία του συστήματος τηλεματικής θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί προ της δρομολόγησης των λεωφορείων για την εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου, είχε δοθεί μία περίοδος χάριτος προκειμένου η εγκατάσταση των συστημάτων να πραγματοποιηθεί σταδιακά. Φαίνεται όμως ότι από τότε έως σήμερα ελάχιστα βήματα έχουν γίνει παρά το γεγονός ότι έχει περάσει ένας χρόνος, διάστημα που αποτελεί και το 50% της συνολικά διετούς διάρκειας που καλύπτει η σύμβαση.

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι αφορά και το πλέον αντικειμενικό κριτήριο υπολογισμού του κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ωστόσο φαίνεται ότι και η απροθυμία εγκατάστασης της τηλεματικής είχε προβλεθεί από τον συντάκτη της σύμβασης, στην οποία αναφέρεται πως «Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν στοιχεία τηλεματικής, πλην όμως πιστοποιείται η εκτέλεση του δρομολογίου από την ύπαρξη στοιχείων χρήσης ηλεκτρονικού κομίστρου ή άλλων πρόσφορων μέσων, το προγραμματισμένο δρομολόγιο θεωρείται εκτελεσμένο».

Υπενθυμίζεται ότι τα πρώτα δρομολόγια αστικής συγκοινωνίας με οχήματα των ΚΤΕΛ έγιναν την 1η Οκτωβρίου του 2020 και αφορούσαν δύο γραμμές την 504 από την Κηφισιά στους Θρακομακεδόνες και την 740 Ολυμπιακό Χωριό – ΣΚΑ Αχαρναί – Αγία Αννα. Τέσσερεις ημέρες μετά προστέθηκαν ακόμα έξι γραμμές. Το χρονοδιάγραμμα της παραχώρησης όριζε ότι 10 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή στις 17 Οκτωβρίου 2020 θα έπρεπε να έχουν ενσωματωθεί 34 από τα 200 οχήματα, τα οποία θα ήταν και τα μόνα που θα εξαιρούνταν από την υποχρεωση εγκατάστασης συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και τηλεματικής σε α΄ φάση, ενώ έως τις 30 Νοεμβρίου θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η προσθήκη του συνόλου των λεωφορείων, όπως και συνέβη.

Να σημειωθεί ότι το ετήσιο κόστος ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου στην ΚΤΕΛ Ν. Αττικής Α.Ε υπολογίζεται σε 24,13 εκ. ευρώ και έχει υπολογιστεί με προσφερόμενη τιμή ανά οχηματοχιλιόμετρο 1,41 ευρώ.