Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος

From Wiki
Revision as of 18:53, 25 January 2014 by AlexNik (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος είναι ιδιοκτήτης του υπεραστικού σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού της Ελλάδας, καθώς και της σιδηροδρομικής της υποδομής.

Υπεύθυνη για την λειτουργική εκμετάλλευση της υποδομής είναι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Κατάλογος κινητήριου τροχαίου υλικού

Main: Κινητήριο Τροχαίο υλικό του ΟΣΕ

Κατάλογος ενεργών βαγονιών

Main: Βαγόνια του ΟΣΕ

Α' Θέσης

Β' Θέσης

Μικτών θέσεων

Εστιατόρια - Κυλικεία

Κλινάμαξες - Κλινοθέσια

Άλλου τύπου

Κατάλογος Ενεργών Αυτοκινηταμαξών

Main: Αυτοκινητάμαξες του ΟΣΕ