Αστικές Συγκοινωνίες Αθηνών

From Wiki
Jump to: navigation, search

1900-1930

1900

Καταγράφονται οι πρώτες οργανωτικές και επιχειρηματικές δράσεις στις αστικές συγκοινωνίες

1925

Ιδρύεται η εταιρεία Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι και αρχίζει η λειτουργία αστικού σιδηρόδρομου στον άξονα Πειραιάς - Κηφισιά.

1929

Ιδρύεται η Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών, υπεύθυνη για τη λειτουργία τραμ, τρόλεϊ και λεωφορείων.

1930-1960

1941

Ιδρύεται ο Οργανισμός Ελέγχου Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΕΑΣ).

1952

6 Κοινά Ταμεία Εκμετάλλευσης Λεωφορείων (ΚΤΕΛ)

1955

Η γραμμή του ΗΣΑΠ φτάνει στην Κηφισιά

1960-1977

1961

Ιδρύονται οι Αστικές Συγκοινωνίες Περιοχής Αθηνών.

1968

Ενώνονται τα 6 ΚΤΕΛ (ΕΚΤΕΛ).

1970

Καταργείται η ΗΕΜ και ιδρύεται η εταιρεία ΗΛΠΑΠ (Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Πειραιώς Αθηνών Περιχώρων

1976

Το ελληνικό κράτος αγοράζει την ΕΗΣ και ιδρύει την εταιρεία ΗΣΑΠ.

1977-1993

1977

Το 1977 αφαιρέθηκαν όλες οι άδειες λειτουργίας από τα ΕΚΤΕΛ και ιδρύεται η Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (ΕΑΣ). Επίσης, καταργείται η ΟΕΑΣ και ιδρύεται ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣ).

1992

Καταργείται η ΕΑΣ με το νόμο Ν2078/92 και ιδρύονται οι ΣΕΠ, οι οποίες αναλαμβάνουν την εκτέλεση του έργου των θερμικών λεωφορείων.

1993-2011

1993

Καταργούνται οι Σ.ΕΠ. με το N2175/93 και ιδρύεται ο ΟΑΣΑ. Ιδρύεται η ΕΘΕΛ, η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με θερμικά λεωφορεία.

1998

Με το N2669/98 ο ΟΑΣΑ λαμβάνει στην δικαιοδοσία του τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και την παροχή συγκοινωνιακού έργου όλων των μέσων. Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου εκτελείται από τους εκτελεστικούς φορείς συγκοινωνιακού έργου ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ως θυγατρικές του ΟΑΣΑ.

2011-Σήμερα

Με τον νόμο 3920/11 πραγματοποιήθηκε εξυγίανση και ανάπτυξη αστικών συγκοινωνιών Αττικής, επαναπροσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες του ΟΑΣΑ, συγχωνεύτηκαν οι ΕΘΕΛ και ο ΗΛΠΑΠ με την ίδρυση της ΟΣΥ, συγχωνεύτηκαν οι ΗΣΑΠ και η ΑΜΕΛ με το Τραμ Αθήνας ιδρύοντας την ΣΤΑΣΥ. Αποκλειστικός μέτοχος των ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ είναι ο ΟΑΣΑ.